Tin mới nhận - Thông báo học lớp kết cấu công trình (215_3)_01 Kỳ Phụ Đợt 3 kỳ 2 năm 2015-2016 - THÔNG BÁO LỊCH THI SINH VIÊN GIỎI CƠ HỌC KẾT CẤU NĂM HỌC 2015-2016 - Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 12/2015 - Thông báo lịch học lớp Olympic cơ học kết cấu năm học 2015-2016 (cập nhật ngày 18/2/2016) - Phong thi lai He tai chuc, lien thong, bang hai - thang 12/2015


eCMS - Bộ môn Kết cấu
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 8:17 am ngày 30 tháng 3 năm 2016
Thông báo học lớp kết cấu công trình (215_3)_01 Kỳ Phụ Đợt 3 kỳ 2 năm 2015-2016

Lớp gồm hai SV: Phạm Văn Dương và Nguyễn Trung Thông

THÔNG BÁO LỊCH THI SINH VIÊN GIỎI CƠ HỌC KẾT CẤU NĂM HỌC 2015-2016
Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 12/2015

Bộ môn Kết cấu
Giới thiệu về Bộ môn Kết cấu
Bộ môn Kết cấu, khoa Công trình (tiền thân là Bộ môn Cơ học) được thành lập năm 1963. Đây là Bộ môn nòng cốt trong đào tạo khối kiến thức cơ sở ngành phục vụ cho công tác đào tạo kỹ sư theo các chuyên ngành của khoa. Ngoài ra Bộ môn còn tham gia đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ ngành Xây dựng công trình giao thông.
Khoa học
Tổng hợp hoạt động nghiên cứu khoa hoc
Các công trình khoa học đã công bố như: đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, các bài báo quốc tế, các bài báo trong nước và các hội thảo khoa học trong và ngoài nước
Thông báo
Thông báo học lớp kết cấu công trình (215_3)_01 Kỳ Phụ Đợt 3 kỳ 2 năm 2015-2016
Lớp gồm hai SV: Phạm Văn Dương và Nguyễn Trung Thông
THÔNG BÁO LỊCH THI SINH VIÊN GIỎI CƠ HỌC KẾT CẤU NĂM HỌC 2015-2016
Thông báo lịch học lớp Olympic cơ học kết cấu năm học 2015-2016 (cập nhật ngày 18/2/2016)
BTL - TKMH
SỐ LIỆU BTL MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP VÀ KC BTCT N09
Các bạn lấy số liệu theo link dưới đây: http://www.mediafire.com/download/pjderpytb80s8yp/N09.rar
SỐ LIỆU BTL MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP VÀ KC BTCT N03
SỐ LIỆU BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ KẾT CẤU THÉP lớp N08
Điểm thi
Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 12/2015
sinh vien xem tại đây: http://www.megafileupload.com/mui0/ket_quar_thi_lai.pdf
Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 8 năm 2015
DIEM THI MON CKC - HE HTKT
Thư viện tài liệu
Tài liệu môn học Kết Cấu Thép 8.2015
Tài liệu này gồm bài giảng của TS. Đào Văn Dinh mới cập nhật 06/2015 và Các bảng tra công thức cũng như thép hình phục vụ cho môn học. Các dạng bài tập, câu hỏi lý thuyết, hướng dẫn làm BTL và VD hướng dẫn làm BTL môn học cũng đươc bao gồm trong tài liệu này.
Bài giảng môn học Kết cấu Thép - hệ Chính quy
Bảng tra và ví dụ môn học phương pháp phần tử hữu hạn
Hợp tác
Hỏi đáp FAQ

Các tin chính

Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 12/2015
Cập nhật 20/12/2015

Thông báo lịch học lớp Olympic cơ học kết cấu năm học 2015-2016 (cập nhật ngày 18/2/2016)
Cập nhật 14/12/2015

Phong thi lai He tai chuc, lien thong, bang hai - thang 12/2015
Cập nhật 26/11/2015

Thông báo lịch học lại hệ tại chức tháng 10 năm 2015
Cập nhật 21/10/2015

Thông báo lịch học lại + THI môn Kết cấu công trình K53- Kỳ tăng cường
Cập nhật 13/10/2015

Thông báo lịch học môn Động lực học công trình (kỳ tăng cường)
Cập nhật 12/10/2015

Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 8 năm 2015
Cập nhật 1/9/2015

Tài liệu môn học Kết Cấu Thép 8.2015
Cập nhật 21/8/2015

Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai
Cập nhật 12/8/2015

Bài giảng môn học Kết cấu Thép - hệ Chính quy
Cập nhật 9/8/2015

Gửi trao đổi
Giới thiệu

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1