Tin mới nhận - LỊCH HỌC LỚP RIÊNG KẾT CẤU THÉP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 - 8/2016 - Bài giảng, câu hỏi ôn tập, bài tập Môn học KCBT cho hệ tín chỉ - Cập nhật - Slides Bài giảng môn học KCT theo 22 TCN 272-05 - THÔNG BÁO LỊCH THI SINH VIÊN GIỎI CƠ HỌC KẾT CẤU NĂM HỌC 2015-2016 - Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 12/2015


eCMS - Bộ môn Kết cấu
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 4:03 pm ngày 3 tháng 9 năm 2016
LỊCH HỌC LỚP RIÊNG KẾT CẤU THÉP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

(LỚP RIÊNG KẾT CẤU THÉP GỒM LỚP CĐB-T8-K48+47+46; CĐB K48; CĐB-CTCP K48)

8/2016 - Bài giảng, câu hỏi ôn tập, bài tập Môn học KCBT cho hệ tín chỉ - Cập nhật
Slides Bài giảng môn học KCT theo 22 TCN 272-05

Bộ môn Kết cấu
Giới thiệu về Bộ môn Kết cấu
Bộ môn Kết cấu, khoa Công trình (tiền thân là Bộ môn Cơ học) được thành lập năm 1963. Đây là Bộ môn nòng cốt trong đào tạo khối kiến thức cơ sở ngành phục vụ cho công tác đào tạo kỹ sư theo các chuyên ngành của khoa. Ngoài ra Bộ môn còn tham gia đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ ngành Xây dựng công trình giao thông.
Khoa học
Tổng hợp hoạt động nghiên cứu khoa hoc
Các công trình khoa học đã công bố như: đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, các bài báo quốc tế, các bài báo trong nước và các hội thảo khoa học trong và ngoài nước
Thông báo
LỊCH HỌC LỚP RIÊNG KẾT CẤU THÉP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
(LỚP RIÊNG KẾT CẤU THÉP GỒM LỚP CĐB-T8-K48+47+46; CĐB K48; CĐB-CTCP K48)
THÔNG BÁO LỊCH THI SINH VIÊN GIỎI CƠ HỌC KẾT CẤU NĂM HỌC 2015-2016
Thông báo lịch học lớp Olympic cơ học kết cấu năm học 2015-2016 (cập nhật ngày 18/2/2016)
BTL - TKMH
SỐ LIỆU BTL MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP VÀ KC BTCT N09
Các bạn lấy số liệu theo link dưới đây: http://www.mediafire.com/download/pjderpytb80s8yp/N09.rar
SỐ LIỆU BTL MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP VÀ KC BTCT N03
SỐ LIỆU BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ KẾT CẤU THÉP lớp N08
Điểm thi
Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 12/2015
sinh vien xem tại đây: http://www.megafileupload.com/mui0/ket_quar_thi_lai.pdf
Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 8 năm 2015
DIEM THI MON CKC - HE HTKT
Thư viện tài liệu
8/2016 - Bài giảng, câu hỏi ôn tập, bài tập Môn học KCBT cho hệ tín chỉ - Cập nhật
8/2016 - Tài liệu môn học KCBT cho hệ tín chỉ: - Bài giảng - Câu hỏi và bài tập
Slides Bài giảng môn học KCT theo 22 TCN 272-05
Tài liệu môn học Kết Cấu Thép 8.2015
Hợp tác
Hỏi đáp FAQ

Các tin chính

Slides Bài giảng môn học KCT theo 22 TCN 272-05
Cập nhật 11/6/2016

Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 12/2015
Cập nhật 20/12/2015

Thông báo lịch học lớp Olympic cơ học kết cấu năm học 2015-2016 (cập nhật ngày 18/2/2016)
Cập nhật 14/12/2015

Phong thi lai He tai chuc, lien thong, bang hai - thang 12/2015
Cập nhật 26/11/2015

Thông báo lịch học lại hệ tại chức tháng 10 năm 2015
Cập nhật 21/10/2015

Thông báo lịch học lại + THI môn Kết cấu công trình K53- Kỳ tăng cường
Cập nhật 13/10/2015

Thông báo lịch học môn Động lực học công trình (kỳ tăng cường)
Cập nhật 12/10/2015

Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 8 năm 2015
Cập nhật 1/9/2015

Tài liệu môn học Kết Cấu Thép 8.2015
Cập nhật 21/8/2015

Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai
Cập nhật 12/8/2015

Gửi trao đổi
Giới thiệu

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1