Tin mới nhận - Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 8 năm 2015 - Tài liệu môn học Kết Cấu Thép 8.2015 - Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai - Bài giảng môn học Kết cấu Thép - hệ Chính quy - Điểm học lại các môn hệ tại chức, liên thông tháng 6 năm 2015


eCMS - Bộ môn Kết cấu
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 9:35 pm ngày 1 tháng 9 năm 2015
Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 8 năm 2015

sinh viên xem tại đây:

Tài liệu môn học Kết Cấu Thép 8.2015
Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai

Bộ môn Kết cấu
Giới thiệu về Bộ môn Kết cấu
Bộ môn Kết cấu, khoa Công trình (tiền thân là Bộ môn Cơ học) được thành lập năm 1963. Đây là Bộ môn nòng cốt trong đào tạo khối kiến thức cơ sở ngành phục vụ cho công tác đào tạo kỹ sư theo các chuyên ngành của khoa. Ngoài ra Bộ môn còn tham gia đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ ngành Xây dựng công trình giao thông.
Khoa học
Tổng hợp hoạt động nghiên cứu khoa hoc
Các công trình khoa học đã công bố như: đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, các bài báo quốc tế, các bài báo trong nước và các hội thảo khoa học trong và ngoài nước
Thông báo
Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai
Lịch thi cụ thể như sau
Điểm học lại các môn hệ tại chức, liên thông tháng 6 năm 2015
Lich hoc lai he Tai Chuc - Lien Thong - Bang Hai
BTL - TKMH
SỐ LIỆU BTL MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP VÀ KC BTCT N09
Các bạn lấy số liệu theo link dưới đây: http://www.mediafire.com/download/pjderpytb80s8yp/N09.rar
SỐ LIỆU BTL MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP VÀ KC BTCT N03
SỐ LIỆU BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ KẾT CẤU THÉP lớp N08
Điểm thi
Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 8 năm 2015
sinh viên xem tại đây:
DIEM THI MON CKC - HE HTKT
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT N03 VÀ N09
Thư viện tài liệu
Tài liệu môn học Kết Cấu Thép 8.2015
Tài liệu này gồm bài giảng của TS. Đào Văn Dinh mới cập nhật 06/2015 và Các bảng tra công thức cũng như thép hình phục vụ cho môn học. Các dạng bài tập, câu hỏi lý thuyết, hướng dẫn làm BTL và VD hướng dẫn làm BTL môn học cũng đươc bao gồm trong tài liệu này.
Bài giảng môn học Kết cấu Thép - hệ Chính quy
Bảng tra và ví dụ môn học phương pháp phần tử hữu hạn
Hợp tác
Hỏi đáp FAQ

Các tin chính

Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 8 năm 2015
Cập nhật 1/9/2015

Tài liệu môn học Kết Cấu Thép 8.2015
Cập nhật 21/8/2015

Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai
Cập nhật 12/8/2015

Bài giảng môn học Kết cấu Thép - hệ Chính quy
Cập nhật 9/8/2015

Điểm học lại các môn hệ tại chức, liên thông tháng 6 năm 2015
Cập nhật 6/8/2015

Tổng hợp hoạt động nghiên cứu khoa hoc
Cập nhật 3/8/2015

Giới thiệu về Bộ môn Kết cấu
Cập nhật 2/8/2015

DIEM THI MON CKC - HE HTKT
Cập nhật 15/6/2015

Lich hoc lai he Tai Chuc - Lien Thong - Bang Hai
Cập nhật 20/5/2015

Điểm thi lại tại chức - bằng hai - liên thông tháng 4/2015
Cập nhật 10/4/2015

Gửi trao đổi
Giới thiệu

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1