SỐ LIỆU BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT
Gửi ngày 28 tháng 5 năm 2014 lúc 9:59 am

(Bộ môn kết cấu) - Lớp do Thầy Đỗ Văn Trung phụ trách

 Các bạn nhận đề và số liệu theo link dưới đây: 

(Đề và số liệu này đã được phát cho các bạn ở trên lớp). 

http://www.mediafire.com/view/rjxdd2ejtdijw72/BTL.xls

http://www.mediafire.com/view/okais31a7t0z7jg/TKMH_BTCT_(1).doc

 


[In trang]    [Đóng]