SỐ LIỆU BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ KẾT CẤU THÉP lớp N08
Gửi ngày 30 tháng 9 năm 2014 lúc 2:36 am

(Bộ môn kết cấu) - Các bạn lấy số liệu và yêu cầu theo link dưới đây:

http://www.mediafire.com/view/cy9coal5fg3sz2s/SL_BTL_mon_KCT-N08.xls

http://www.mediafire.com/view/h9ty8fa4wm32ss0/De_BTL_Thep1.doc

 


[In trang]    [Đóng]