Tài liệu môn học Kết Cấu Thép 8.2015
Gửi ngày 21 tháng 8 năm 2015 lúc 8:01 am

(Bộ môn kết cấu) - Tài liệu này gồm bài giảng của TS. Đào Văn Dinh mới cập nhật 06/2015 và Các bảng tra công thức cũng như thép hình phục vụ cho môn học. Các dạng bài tập, câu hỏi lý thuyết, hướng dẫn làm BTL và VD hướng dẫn làm BTL môn học cũng đươc bao gồm trong tài liệu này. Các bạn SV có thể tải về theo link sau: https://drive.google.com/drive/folders/0B0n7r-fwW4ykNmdJa1BPWWpTWVk?usp=sharing

SV tải tài liệu theo đường dẫn sau:
https://drive.google.com/folderview?id=0B-C9rWvpA79raHJ2ekFrYTBaV1k&usp=sharing

 


[In trang]    [Đóng]