Điểm thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai tháng 8 năm 2015
Gửi ngày 1 tháng 9 năm 2015 lúc 2:35 pm

(Bộ môn kết cấu) - sinh viên xem tại đây:

 http://www.mediafire.com/view/x18wlh3ut2ygxh1/%C4%90i%E1%BB%83m_thi_l%E1%BA%A1i_TCLTBH_Th%C3%A1ng_8-2015.pdf

 


[In trang]    [Đóng]