Phong thi lai He tai chuc, lien thong, bang hai - thang 12/2015
Gửi ngày 26 tháng 11 năm 2015 lúc 7:45 am

(Bộ môn kết cấu) - Cac phong thi duoc bo tri nhu sau:

- Ca 2 sang thu hai (30/11) tai phong 503A7.

- Ca 2 chieu thu tu (02/12) tai phong 403A7.

- Ca 1 sang thu sau (04/12) tai phong 303A7.

- Ca 4 chieu thu bay (05/12) tai phong 303A7.

 


[In trang]    [Đóng]