THÔNG BÁO LỊCH THI SINH VIÊN GIỎI CƠ HỌC KẾT CẤU NĂM HỌC 2015-2016
Gửi ngày 21 tháng 3 năm 2016 lúc 3:14 am

(Bộ môn kết cấu) - Lịch thi sinh viên giỏi cơ học kết cấu như sau: Thi ngày chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm2016, bắt đầu lúc 8h30 tại bộ môn Kết cấu, P408 nhà A6

 Lịch thi sinh viên giỏi cơ học kết cấu như sau:

Thi ngày chủ nhật  ngày 27 tháng 3 năm2016, bắt đầu lúc 8h30 tại bộ môn Kết cấu, P408 nhà A6

Đối tượng tham gia: tất cả các sinh viên hệ chính quy, bằng hai, vừa học vừa làm ngành công trình, cơ khí,....

Mời các sinh viên quan tâm đến tham dự.

                        

                                       Bộ môn Kết cấu

 


[In trang]    [Đóng]