Slides Bài giảng môn học KCT theo 22 TCN 272-05
Gửi ngày 11 tháng 6 năm 2016 lúc 2:46 am

(Bộ môn kết cấu) - Đây là Slides bài giảng môn học KCT theo 22 TCN 272-05. Các bạn SV quan tâm có thể tải về theo đường Link dưới đây: https://drive.google.com/file/d/0B0n7r-fwW4ykLUtnZ3B0VFQ1Yms/view?usp=sharing Thanks, Đán.

 


[In trang]    [Đóng]