LỊCH HỌC LỚP RIÊNG KẾT CẤU THÉP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
Gửi ngày 3 tháng 9 năm 2016 lúc 4:03 pm

(Bộ môn kết cấu) - (LỚP RIÊNG KẾT CẤU THÉP GỒM LỚP CĐB-T8-K48+47+46; CĐB K48; CĐB-CTCP K48)

BUỔI 1: 8h sáng thứ 3 (ngày 30/8/2016), phòng 401A3B.

BUỔI 2: 14h chiều thứ 3 (ngày 30/8/2016), phòng 401A3B.

Buổi 3: 8h sáng thứ 4 (ngày 31/8/2016), phòng 401A3B.

Buổi 4: 8h15 sáng thứ 3 (ngày 06/9/2016), phòng 401A2.

THI : 8h sáng thứ 4 (ngày 07/9/2016), phòng 401A2.

 


[In trang]    [Đóng]