Lịch học lại Kết cấu công trình K52, K53 KTXD
Gửi ngày 7 tháng 11 năm 2016 lúc 3:09 am

(Bộ môn kết cấu) - Lịch học lại Kết cấu công trình K52, K53 KTXD

 Lịch học lại Kết cấu công trình K52, K53 KTXD

SV: Phan Quốc Khánh K52, Nguyễn Trọng Tuấn K53

Buổi học đầu tiên: thứ 2 ngày 14 tháng 11 năm 2016 tại bộ môn Kết cấu P408 nhà A6 lúc 9h

Các buổi tiếp theo : Giáo viên sẽ thông báo phòng học sau:

-Buổi 2: thứ 6 ngày 18-11, 8h30

-Buổi 3:  thứ 3 ngày 22-11, 9h00

-Buổi 4:  thứ 7 ngày 26-11, 8h00

-Buổi 5:  thứ 7 ngày 26-11, 13h30

 

 

 


[In trang]    [Đóng]