Thong báo lịch học lại lớp riêng môn Cơ xây dựng K54
Gửi ngày 11 tháng 11 năm 2016 lúc 7:41 am

(Bộ môn kết cấu) - Lớp riêng môn Cơ xây dựng - gồm 02 sinh viên: Nguyễn Bảo Hà và Phạm Quỳnh Trang, K54.

Buổi học đầu tiên: 14h00 thứ hai, ngày 14/11/2016 tại phòng 303A8. Giảng Viên phụ trách: Hoàng Thanh Thủy. Đề nghị sinh viên đến học đầy đủ và đúng giờ!

 


[In trang]    [Đóng]