Thong báo lịch thi lại hệ tại chức, liên thông tháng 11 năm 2016
Gửi ngày 12 tháng 11 năm 2016 lúc 9:29 am

(Bộ môn kết cấu) - Lịch thi cụ thể như sau:

- Buổi 1: Ca 2 sáng thứ hai (14/11) tại phòng 106A5, - Buổi 2: Ca 4, chiều thứ tư (16//11) tại Bộ môn P408A6, - Buổi 3: Ca1, sáng thứ sáu (18/11) tại Bộ môn P408A6.

 


[In trang]    [Đóng]