THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI LỚP RIÊNG CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2106 - 2017 (CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SINH VIÊN MỞ LỚP CHUNG)
Gửi ngày 21 tháng 3 năm 2017 lúc 2:48 am

(Bộ môn kết cấu) - Lịch học lại các lớp như sau:

1. Môn học: Động lực học công trình sinh viên K51+K52+K53+K54 (9 sinh viên)
Thời gian học: Buổi 1 - 10h00 sáng thứ 6 ngày 31/3/2017
Phòng học: Bộ môn Kết Cấu - P408A6

2. Môn học: Cơ kết cấu Kinh tế sinh viên K52+K53 (2 sinh viên)
Thời gian học:

+ Buổi 1 -  8h00 sáng thứ 3 ngày 28/3/2017
Phòng học: Bộ môn Kết Cấu - P408A6

+ Buổi 2 -  8h00 sáng thứ 5 ngày 30/3/2017
Phòng học: Bộ môn Kết Cấu - P408A6

- Đề nghị các bạn sinh viên đi học đúng giờ

- Khi đi học các bạn mang theo thẻ sinh viên

 


[In trang]    [Đóng]