Lịch học lại môn Cơ Kết Cấu Bằng 2 - K19
Gửi ngày 17 tháng 5 năm 2017 lúc 3:00 am

(Bộ môn kết cấu) - Các bạn học lại môn Cơ học Kết cấu Bằng 2 K19 lịch học như sau:

 - Buổi 1: 8h00 sáng thứ 6 ngày 19/5 tại P502A3

 - Buổi 2: 9h30 sáng thứ 7 ngày 20/5 tại P403A3

 - Buổi 3: 8h00 sáng thứ 3 ngày 23/5 tại P403A3

 - Buổi 4: 9h30 sáng thứ 5 ngày 25/5 tại P403A3

 - Buổi 5: 9h30 sáng thứ 7 ngày 27/5 tại P403A3

 - Buổi 6: 8h00 sáng thứ tư ngày 31/5 tại P502A3

Lịch thi: 9h30 sáng thứ 7 ngày 3/6 tại P403A3

Lưu ý: ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN SINH VIÊN MANG THEO THẺ SV VÀ CMT KHI ĐI THI

 


[In trang]    [Đóng]