Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai
Gửi ngày 15 tháng 8 năm 2017 lúc 1:29 am

(Bộ môn kết cấu) - Ca 4 ngày 16/8 tại Phòng 303A2; Ca 2 ngày 18/8 tại phòng 203A2; Ca 4 ngày 19/8 tại phòng 102A2

 


[In trang]    [Đóng]