Thông báo lịch học lại lớp riêng Đợt 4 học kỳ 1 (2017-2018) Chinh quy
Gửi ngày 24 tháng 10 năm 2017 lúc 1:30 am

(Bộ môn kết cấu) - Lịch học các lớp như sau:

 1. Môn Kết cấu bê tông cô thép (Thầy Lâm)

 - Buổi 1: 14h00 ngày 27/10 tại phòng 301bA3

 - Buổi 2: 9h00 ngày 30/10 tại phòng 101bA2

 - Buổi 3: 9h00 ngày 06/11 tại phòng 101bA2

 - Buổi 4: 15h30 ngày 7/11 tại phòng 201bA3

 - Buổi 5: 15h30 ngày 9/11 tại phòng 201bA3

 - Buoi 6: 9h00 ngay 13/11 tai phong 101A2

 - Buoi 7: 9h00 ngay 27/11 tai phong 101aA2

 2. Môn Cơ học xây dựng (Cô Hương - 0973373679)

 - Buổi 1: 9h30 thứ hai ngày 06/11 tại phòng 301b-A3

 - Buổi 2: 8h00 thứ ba ngày 07/11 tại phòng 301b-A3

 - Buổi 3: 8h00 thứ năm ngày 09/11 tại phòng 301b-A3

 3. Môn Kết cấu công trình (Thầy Quang)

 - Buổi 1: 9h30 ngày 01/11 tại phòng 408A6

 4. Môn Kết cấu xây dựng (Thầy Tùng)

 5. Môn Ổn định công trình (Thầy Đán)

  Lịch học sẽ được cập nhật khi các thầy cô bố trí được lịch dạy và bố trí được phòng. Đề nghị sinh viên theo dõi trên trang web bộ môn!

 


[In trang]    [Đóng]