Điểm thi học lại môn Cơ học kết cấu F1 Chính quy K53
Gửi ngày 21 tháng 11 năm 2017 lúc 12:30 am

(Bộ môn kết cấu) - sinh viên xem tại đây: https://secufiles.com/9n2o/Diem_CKC_F1._Hoc_ky_phu.pdf

 


[In trang]    [Đóng]