Tin mới nhận - Thông báo lớp ôn luyện Cơ học kết cấu 2017-2018 - Điểm thi học lại môn Cơ học kết cấu F1 Chính quy K53 - Thông báo lịch học lại lớp riêng Đợt 4 học kỳ 1 (2017-2018) Chinh quy - Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV) - Báo Quốc tế 3 trường ĐHGTVT - ĐH GT Tây Nam TQ - ĐH Cầu Đường Madi (Nga)


Lich hoc lai he Tai Chuc - Lien Thong - Bang Hai

Lich hoc lai he Tai Chuc - Lien Thong - Bang Hai


 

1. Mon Co ket Cau nghanh Kinh te xay dung he tai chuc K48

- Buổi 1: 9h30 ngày 22/5 tại phòng 104-A5

- Buổi 2: 15h ngày 26/5 tại phòng 301B- A3

- Buổi 3: 8h ngày 28/5 tại phòng 301B- A3

- Buổi 4: 15h ngày 02/6 tại phòng 301B- A3

- Buổi 5: 7h30 ngày 04/6 tại phòng 211A3

- Buổi 6: 15h ngày 05/6 tại phòng ………(thông báo sau)

- Buổi 7: 8h ngày 09/6 tại phòng ………(thông báo sau)

Thi:  8h ngày 11/6 tại phòng 401B - A3

2. Môn Động lực học công trình hệ tại chức K46 + K47

- Buổi 1: 8h00 ngày 3/6 tại phòng 402b-A2

- Buổi 2: 8h ngày 5/6 tại phòng 402b-A2

- Buổi 3: 8h ngày 10/6 tại phòng 402b-A2

- Buổi 4: 8h ngày 12/6 tại phòng 402b-A2

- Buổi 5: 7h30 ngày 17/6 tại phòng 203-A2

- Thi: 9h ngày 19/6 tại phòng 203-A2

3. Môn Cơ học kết cấu F1 hệ tại chức K46 + K47 + K48

- Buổi 1: 14h00 ngày 29/5 tại phòng 407A3

- Buổi 2: 9h30 ngày 2/6 tại phòng 407A3

- Buổi 3: 14h00 ngày 3/6 tại phòng 408A3

- Buổi 4: 14h00 ngày 5/6 tại phòng 407A3

- Buổi 5: 9h30 ngày 9/6 tại phòng 407A3

 Thi:  9h30 ngày 16/6 tại phòng 304A2

4. Môn Ket Cau Be Tong - He Bang Hai K17

- Buổi 1: 7h00 ngày 28/5 tại phòng 401B- A3

- Buổi 2: 7h00 ngày 30/5 tại phòng 401B-A3

 

 

 

6. Môn Cơ học kết cấu HTKT

 

 

  Thi:  8h30 Thu Sau, ngay 26/6/15 tai Phong  …101a A2
 

 

 

5. Môn Cơ học kết cấu F2  Tai chuc

 

 

- Thi:  15h thu 6 ngay 19/6 tai p201a5

 

6. LICH HOC LAI LOP CHUNG MON KET CAU THEP - TAI CHUC

(Lop Cau Duong Bo k 44+ k46 + k47 vaf Cau Duong Bo T8 k47)

- BUOI 1: 8h00 sang thu 3 (ngay 02/06/2015)

Lich hoc cac buoi con lai:

- Buoi 1: 15h20 chieu thu 4 (ngay 10/06/2015) Tai P301b-A3

- Buoi 2: 9h00 Sang thu 5 (ngay 11/06/2015) Tai P301b-A3

- Buoi 3: 8h00 sang thu 6( ngay 12/06/ 2015)  Tai P301b-A3

- Lich Thi: 9h00 sang thu 4 (ngay 17/06/2015) Tai Phong 202A2

 

 

 

  Bản in

Quay về Thông báo

Các bài mới:

Các tin chính

Thông báo lớp ôn luyện Cơ học kết cấu 2017-2018
Cập nhật 5/12/2017

Điểm thi học lại môn Cơ học kết cấu F1 Chính quy K53
Cập nhật 21/11/2017

Thông báo lịch học lại lớp riêng Đợt 4 học kỳ 1 (2017-2018) Chinh quy
Cập nhật 24/10/2017

Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV)
Cập nhật 26/4/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI LỚP RIÊNG CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2106 - 2017 (CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SINH VIÊN MỞ LỚP CHUNG)
Cập nhật 21/3/2017

Cập nhật lịch học và phòng học lớp olympic Cơ học kết cấu
Cập nhật 4/2/2017

Thong báo lịch thi lại hệ tại chức, liên thông tháng 11 năm 2016
Cập nhật 12/11/2016

Thong báo lịch học lại lớp riêng môn Cơ xây dựng K54
Cập nhật 11/11/2016

Bài giảng Môn học Kết cấu BTCT theo 22-TCN 272-05
Cập nhật 21/10/2016

Số liệu BTL KCT lớp buổi tối N02
Cập nhật 12/10/2016

Gửi trao đổi
Giới thiệu

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1