Tin mới nhận - Thông báo lớp ôn luyện Cơ học kết cấu 2017-2018 - Điểm thi học lại môn Cơ học kết cấu F1 Chính quy K53 - Thông báo lịch học lại lớp riêng Đợt 4 học kỳ 1 (2017-2018) Chinh quy - Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV) - Báo Quốc tế 3 trường ĐHGTVT - ĐH GT Tây Nam TQ - ĐH Cầu Đường Madi (Nga)


Thông báo lịch học lại hệ tại chức tháng 10 năm 2015

Thông báo lịch học lại hệ tại chức tháng 10 năm 2015


Môn Cơ kết cấu F1:

- Buổi 1: 14h00 thứ tư, ngày 28 tháng 10 tại P403A2

- Buổi 2: 14h00 thứ năm, ngày 29 tháng 10 tại P403A2

- Buổi 3: 14h00 thứ sáu, ngày 30 tháng 10 tại P403A2

- Buổi 4: 8h30 thứ hai, ngày 2/11 tại P304A5

- Thi: 7h30 thứ bảy, ngày 7/11 tại phòng 304A5

 

 

Môn Cơ kết cấu F2

- Buổi 1: 14h00 thứ bảy, ngày 24 tháng 10 tại phòng 202A2

- Buổi 2: 13h00 thứ ba, ngày 27 tháng 10 tại phòng 403A2

- Buổi 3: 13h00 thứ bảy, ngày 31 tháng 10 tại phòng 403A2

- Thi: 15h00 thứ tư, ngày 4/11 tại phòng 403A2

  Bản in

Quay về Thông báo

Các bài mới:

Các tin chính

Thông báo lớp ôn luyện Cơ học kết cấu 2017-2018
Cập nhật 5/12/2017

Điểm thi học lại môn Cơ học kết cấu F1 Chính quy K53
Cập nhật 21/11/2017

Thông báo lịch học lại lớp riêng Đợt 4 học kỳ 1 (2017-2018) Chinh quy
Cập nhật 24/10/2017

Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV)
Cập nhật 26/4/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI LỚP RIÊNG CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2106 - 2017 (CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SINH VIÊN MỞ LỚP CHUNG)
Cập nhật 21/3/2017

Cập nhật lịch học và phòng học lớp olympic Cơ học kết cấu
Cập nhật 4/2/2017

Thong báo lịch thi lại hệ tại chức, liên thông tháng 11 năm 2016
Cập nhật 12/11/2016

Thong báo lịch học lại lớp riêng môn Cơ xây dựng K54
Cập nhật 11/11/2016

Bài giảng Môn học Kết cấu BTCT theo 22-TCN 272-05
Cập nhật 21/10/2016

Số liệu BTL KCT lớp buổi tối N02
Cập nhật 12/10/2016

Gửi trao đổi
Giới thiệu

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1