Tin mới nhận - Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai - Lịch học lại môn Cơ Kết Cấu Bằng 2 - K19 - Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV) - Báo Quốc tế 3 trường ĐHGTVT - ĐH GT Tây Nam TQ - ĐH Cầu Đường Madi (Nga) - THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI LỚP RIÊNG CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2106 - 2017 (CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SINH VIÊN MỞ LỚP CHUNG)


Lịch học lại Kết cấu công trình K52, K53 KTXD

Lịch học lại Kết cấu công trình K52, K53 KTXD


 Lịch học lại Kết cấu công trình K52, K53 KTXD

SV: Phan Quốc Khánh K52, Nguyễn Trọng Tuấn K53

Buổi học đầu tiên: thứ 2 ngày 14 tháng 11 năm 2016 tại bộ môn Kết cấu P408 nhà A6 lúc 9h

Các buổi tiếp theo : Giáo viên sẽ thông báo phòng học sau:

-Buổi 2: thứ 6 ngày 18-11, 8h30

-Buổi 3:  thứ 3 ngày 22-11, 9h00

-Buổi 4:  thứ 7 ngày 26-11, 8h00

-Buổi 5:  thứ 7 ngày 26-11, 13h30

 

 

  Bản in

Quay về Thông báo

Các bài mới:

Các tin chính

Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai
Cập nhật 15/8/2017

Lịch học lại môn Cơ Kết Cấu Bằng 2 - K19
Cập nhật 17/5/2017

Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV)
Cập nhật 26/4/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI LỚP RIÊNG CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2106 - 2017 (CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SINH VIÊN MỞ LỚP CHUNG)
Cập nhật 21/3/2017

Cập nhật lịch học và phòng học lớp olympic Cơ học kết cấu
Cập nhật 4/2/2017

Thong báo lịch thi lại hệ tại chức, liên thông tháng 11 năm 2016
Cập nhật 12/11/2016

Thong báo lịch học lại lớp riêng môn Cơ xây dựng K54
Cập nhật 11/11/2016

Bài giảng Môn học Kết cấu BTCT theo 22-TCN 272-05
Cập nhật 21/10/2016

Số liệu BTL KCT lớp buổi tối N02
Cập nhật 12/10/2016

Lịch học lại lớp chung Cơ học Kết cấu - Hệ liên thông K19
Cập nhật 1/10/2016

Gửi trao đổi
Giới thiệu

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1