Tin mới nhận - Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai - Lịch học lại môn Cơ Kết Cấu Bằng 2 - K19 - Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV) - Báo Quốc tế 3 trường ĐHGTVT - ĐH GT Tây Nam TQ - ĐH Cầu Đường Madi (Nga) - THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI LỚP RIÊNG CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2106 - 2017 (CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SINH VIÊN MỞ LỚP CHUNG)


Lịch học lại môn Cơ Kết Cấu Bằng 2 - K19

Lịch học lại môn Cơ Kết Cấu Bằng 2 - K19


 - Buổi 1: 8h00 sáng thứ 6 ngày 19/5 tại P502A3

 - Buổi 2: 9h30 sáng thứ 7 ngày 20/5 tại P403A3

 - Buổi 3: 8h00 sáng thứ 3 ngày 23/5 tại P403A3

 - Buổi 4: 9h30 sáng thứ 5 ngày 25/5 tại P403A3

 - Buổi 5: 9h30 sáng thứ 7 ngày 27/5 tại P403A3

 - Buổi 6: 8h00 sáng thứ tư ngày 31/5 tại P502A3

Lịch thi: 9h30 sáng thứ 7 ngày 3/6 tại P403A3

Lưu ý: ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN SINH VIÊN MANG THEO THẺ SV VÀ CMT KHI ĐI THI

  Bản in

Quay về Thông báo

Các bài mới:

Các tin chính

Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai
Cập nhật 15/8/2017

Lịch học lại môn Cơ Kết Cấu Bằng 2 - K19
Cập nhật 17/5/2017

Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV)
Cập nhật 26/4/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI LỚP RIÊNG CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2106 - 2017 (CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SINH VIÊN MỞ LỚP CHUNG)
Cập nhật 21/3/2017

Cập nhật lịch học và phòng học lớp olympic Cơ học kết cấu
Cập nhật 4/2/2017

Thong báo lịch thi lại hệ tại chức, liên thông tháng 11 năm 2016
Cập nhật 12/11/2016

Thong báo lịch học lại lớp riêng môn Cơ xây dựng K54
Cập nhật 11/11/2016

Bài giảng Môn học Kết cấu BTCT theo 22-TCN 272-05
Cập nhật 21/10/2016

Số liệu BTL KCT lớp buổi tối N02
Cập nhật 12/10/2016

Lịch học lại lớp chung Cơ học Kết cấu - Hệ liên thông K19
Cập nhật 1/10/2016

Gửi trao đổi
Giới thiệu

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1