Tin mới nhận - Thông báo lớp ôn luyện Cơ học kết cấu 2017-2018 - Điểm thi học lại môn Cơ học kết cấu F1 Chính quy K53 - Thông báo lịch học lại lớp riêng Đợt 4 học kỳ 1 (2017-2018) Chinh quy - Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV) - Báo Quốc tế 3 trường ĐHGTVT - ĐH GT Tây Nam TQ - ĐH Cầu Đường Madi (Nga)


Thông báo lịch học lại lớp riêng Đợt 4 học kỳ 1 (2017-2018) Chinh quy

Thông báo lịch học lại lớp riêng Đợt 4 học kỳ 1 (2017-2018) Chinh quy


 1. Môn Kết cấu bê tông cô thép (Thầy Lâm)

 - Buổi 1: 14h00 ngày 27/10 tại phòng 301bA3

 - Buổi 2: 9h00 ngày 30/10 tại phòng 101bA2

 - Buổi 3: 9h00 ngày 06/11 tại phòng 101bA2

 - Buổi 4: 15h30 ngày 7/11 tại phòng 201bA3

 - Buổi 5: 15h30 ngày 9/11 tại phòng 201bA3

 - Buoi 6: 9h00 ngay 13/11 tai phong 101A2

 - Buoi 7: 9h00 ngay 27/11 tai phong 101aA2

 2. Môn Cơ học xây dựng (Cô Hương - 0973373679)

 - Buổi 1: 9h30 thứ hai ngày 06/11 tại phòng 301b-A3

 - Buổi 2: 8h00 thứ ba ngày 07/11 tại phòng 301b-A3

 - Buổi 3: 8h00 thứ năm ngày 09/11 tại phòng 301b-A3

 3. Môn Kết cấu công trình (Thầy Quang)

 - Buổi 1: 9h30 ngày 01/11 tại phòng 408A6

 4. Môn Kết cấu xây dựng (Thầy Tùng)

 5. Môn Ổn định công trình (Thầy Đán)

  Lịch học sẽ được cập nhật khi các thầy cô bố trí được lịch dạy và bố trí được phòng. Đề nghị sinh viên theo dõi trên trang web bộ môn!

  Bản in

Quay về Thông báo

Các bài mới:

Các tin chính

Thông báo lớp ôn luyện Cơ học kết cấu 2017-2018
Cập nhật 5/12/2017

Điểm thi học lại môn Cơ học kết cấu F1 Chính quy K53
Cập nhật 21/11/2017

Thông báo lịch học lại lớp riêng Đợt 4 học kỳ 1 (2017-2018) Chinh quy
Cập nhật 24/10/2017

Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV)
Cập nhật 26/4/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI LỚP RIÊNG CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2106 - 2017 (CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SINH VIÊN MỞ LỚP CHUNG)
Cập nhật 21/3/2017

Cập nhật lịch học và phòng học lớp olympic Cơ học kết cấu
Cập nhật 4/2/2017

Thong báo lịch thi lại hệ tại chức, liên thông tháng 11 năm 2016
Cập nhật 12/11/2016

Thong báo lịch học lại lớp riêng môn Cơ xây dựng K54
Cập nhật 11/11/2016

Bài giảng Môn học Kết cấu BTCT theo 22-TCN 272-05
Cập nhật 21/10/2016

Số liệu BTL KCT lớp buổi tối N02
Cập nhật 12/10/2016

Gửi trao đổi
Giới thiệu

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1