Tin mới nhận - Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai - Lịch học lại môn Cơ Kết Cấu Bằng 2 - K19 - Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV) - Báo Quốc tế 3 trường ĐHGTVT - ĐH GT Tây Nam TQ - ĐH Cầu Đường Madi (Nga) - THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI LỚP RIÊNG CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2106 - 2017 (CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SINH VIÊN MỞ LỚP CHUNG)


SỐ LIỆU THIẾT KẾ MÔN HỌC BTCT ĐỢT THI LẠI 12/2012 HỆ TẠI CHỨC

SỐ LIỆU THIẾT KẾ MÔN HỌC BTCT ĐỢT THI LẠI 12/2012 HỆ TẠI CHỨC


Trong link gửi kèm gồm 2 file: giao TKMH và số liệu TKMH. Các nội dung yêu cầu của môn học đã được ghi rõ trong file giao TKMH. Đề nghị các bạn đọc kỹ và lưu ý không làm thừa những phần chúng tôi không yêu cầu.

http://www.mediafire.com/view/?6wtm33hz727e6hx
 

Thời gian làm bài là 2 tuần tính từ thời điểm tôi đưa thông báo này lên website. Thời gian nộp bài từ 9h-10h sáng ngày thứ 3, 08/01/2013, tại phòng 301A6. Quá thời hạn trên chúng tôi không thu nữa.

Trân trọng, 

Bộ môn Kết cấu  

  Bản in

Quay về BTL - TKMH

Các bài mới:

Các tin chính

Thông báo phòng thi lại hệ tại chức, liên thông, bằng hai
Cập nhật 15/8/2017

Lịch học lại môn Cơ Kết Cấu Bằng 2 - K19
Cập nhật 17/5/2017

Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV)
Cập nhật 26/4/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI LỚP RIÊNG CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2106 - 2017 (CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SINH VIÊN MỞ LỚP CHUNG)
Cập nhật 21/3/2017

Cập nhật lịch học và phòng học lớp olympic Cơ học kết cấu
Cập nhật 4/2/2017

Thong báo lịch thi lại hệ tại chức, liên thông tháng 11 năm 2016
Cập nhật 12/11/2016

Thong báo lịch học lại lớp riêng môn Cơ xây dựng K54
Cập nhật 11/11/2016

Bài giảng Môn học Kết cấu BTCT theo 22-TCN 272-05
Cập nhật 21/10/2016

Số liệu BTL KCT lớp buổi tối N02
Cập nhật 12/10/2016

Lịch học lại lớp chung Cơ học Kết cấu - Hệ liên thông K19
Cập nhật 1/10/2016

Gửi trao đổi
Giới thiệu

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1