Tin mới nhận - Kế hoạch học của các lớp nhu cầu 1, học kỳ 2 năm học 2014-2015 - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT N03 VÀ N09 - ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KẾT CẤU THÉP N03 VÀ N09 - Thông báo lịch học lớp Olympic Cơ học kết cấu - Điểm thi lại của sinh viên hệ tại chức, bằng hai, liên thông tháng 12 năm 2014


Điểm thi học lại lớp 03 môn Cơ kết cấu F1 chính quy

Điểm thi học lại lớp 03 môn Cơ kết cấu F1 chính quy


  Bản in

Quay về Điểm thi

Các bài mới:

Các tin chính

Kế hoạch học của các lớp nhu cầu 1, học kỳ 2 năm học 2014-2015
Cập nhật 4/2/2015

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT N03 VÀ N09
Cập nhật 21/12/2014

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KẾT CẤU THÉP N03 VÀ N09
Cập nhật 19/12/2014

Thông báo lịch học lớp Olympic Cơ học kết cấu
Cập nhật 16/12/2014

Điểm thi lại của sinh viên hệ tại chức, bằng hai, liên thông tháng 12 năm 2014
Cập nhật 13/12/2014

Điểm Thi Môn PTHH Lớp Học Lại Hệ HTKT 16
Cập nhật 3/12/2014

Phòng thi lại hệ Tại chức, Liên thông, Bằng hai tháng 11 năm 2014
Cập nhật 22/11/2014

DIEM THI CKC F1 TAI CHUC HOC LAI
Cập nhật 17/11/2014

Điểm thi học lại hệ liên thông, tại chức tháng 10 năm 2014
Cập nhật 12/11/2014

THÔNG BÁO PHÒNG THI LỚP HỌC LẠI BTCT HỆ TẠI CHỨC THÁNG 10/2014
Cập nhật 3/11/2014

Gửi trao đổi
Giới thiệu

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1